Utvalda projekt

Om oss

Vi vill skapa byggnader och miljöer som berikar människors liv! I vårt arbete förenar vi tradition med ny kunskap. Våra byggnader ska vara hållbara, kunna anpassas efterhand och åldras vackert. Som fullservicekontor erbjuder vi, förutom arkitektur- och ingenjörstjänster, byggledning, kontrollansvar och besiktning. Detta innebär att vi besitter kompetens att kunna vara med i projektets alla skeden från idéskiss till färdig byggnad. Vi tar oss an nya uppdrag med nyfikenhet och stort engagemang!

Vårt uppdrag är att leverera den bästa lösningen till nöjda kunder!

Kolonnetten förskola

Kv Fogden 1 i Västervik får ny gestalt!

Vi har för Kuststaden Projektutveckling arbetat fram en ny gestaltning för Kv Fogden 1 i Västervik. Projektet som idag fått namnet Tullporten galleria, har omfattat allt från interiöra delar till ett exteriört helhetsomtag med ett ansiktslyft för hela kvarteret. Vidare har vi även ritat på ett påbyggnadsförslag av hela kvarteret innehållande bostäder i olika skala.