Utvalda projekt

Om oss

Vi vill skapa byggnader och miljöer som berikar människors liv. I vårt arbete förenar vi tradition med ny kunskap. Våra byggnader ska vara hållbara, kunna anpassas efterhand och åldras vackert.

Som fullservicekontor erbjuder vi, förutom arkitektur- och ingenjörstjänster, byggledning, kontrollansvar och besiktning. Detta innebär att vi besitter kompetens att kunna vara med i projektets alla skeden från idéskiss till färdig byggnad. Vi tar oss an nya uppdrag med nyfikenhet och stort engagemang. Vårt uppdrag är att leverera den bästa lösningen till nöjda kunder!

Förskolan Backen

Inlämnat bygglov för Kv Signalottan 2 i Visby!

På den sista tomten på A7-området i Visby har vi för GotlandsHem ritat 62 nya hyresbostäder bestående av flerbostadshus och radhus. Husen är gestaltade i samklang med de punkthus som sedan tidigare står i kvarteret, där byggnadsvolymerna relaterar till gatan via sin placering med långsidan mot Stora Törnekvior.