Utvalda projekt

Om oss

Vi vill skapa byggnader och miljöer som berikar människors liv. I vårt arbete förenar vi tradition med ny kunskap. Våra byggnader ska vara hållbara, kunna anpassas efterhand och åldras vackert.

Som fullservicekontor erbjuder vi, förutom arkitektur- och ingenjörstjänster, byggledning, kontrollansvar och besiktning. Detta innebär att vi besitter kompetens att kunna vara med i projektets alla skeden från idéskiss till färdig byggnad. Vi tar oss an nya uppdrag med nyfikenhet och stort engagemang. Vårt uppdrag är att leverera den bästa lösningen till nöjda kunder!

Almtuna Förskola

Vi ritar på ny idrottshall i Uppsala

Visbyark har fått i uppdrag av Uppsala Skolfastigheter AB att utföra en förstudie avseende en ny idrottshall för Jälla lantbruksgymnasium. Uppdraget består i en utredning om placering och utformning med förutsättning att idrottshallen skall användas både som idrottshall till gymnasieskolan och för externa verksamheter. Volymer och gestaltning anspelar på traditionella lantbruksbyggnader som finns i området.