Utvalda projekt

Om oss

Vi vill skapa byggnader och miljöer som berikar människors liv. I vårt arbete förenar vi tradition med ny kunskap. Våra byggnader ska vara hållbara, kunna anpassas efterhand och åldras vackert.

Som fullservicekontor erbjuder vi, förutom arkitektur- och ingenjörstjänster, byggledning, kontrollansvar och besiktning. Detta innebär att vi besitter kompetens att kunna vara med i projektets alla skeden från idéskiss till färdig byggnad. Vi tar oss an nya uppdrag med nyfikenhet och stort engagemang.

Vittra Kungshagen

Podcast om dialog och samskapande processer

Vår VD Linda Gustafsson Lutener medverkade tidigare i somras i ett avsnitt av Urbanistica Podcast. Temat för avsnittet var dialog och samskapande processer. Tryck på “Läs mer” för länk.