Utvalda projekt

Om oss

Vi vill skapa byggnader och miljöer som berikar människors liv. I vårt arbete förenar vi tradition med ny kunskap. Våra byggnader ska vara hållbara, kunna anpassas efterhand och åldras vackert.

Som fullservicekontor erbjuder vi, förutom arkitektur- och ingenjörstjänster, byggledning, kontrollansvar och besiktning. Detta innebär att vi besitter kompetens att kunna vara med i projektets alla skeden från idéskiss till färdig byggnad. Vi tar oss an nya uppdrag med nyfikenhet och stort engagemang. Vårt uppdrag är att leverera den bästa lösningen till nöjda kunder!

Bland trädens kronor

Acceleratorn avslutades med konferens

Projektet acceleratorn avslutades i februari med utställning och konferens i Kulturrums lokaler i Visby innerstad. Projektet har pågått i ett år där vi som ett av 15  kulturella och kreativa företag accelererat vårt hållbarhetsarbete.