Utvalda projekt

Om oss

Vi vill skapa byggnader och miljöer som berikar människors liv. I vårt arbete förenar vi tradition med ny kunskap. Våra byggnader ska vara hållbara, kunna anpassas efterhand och åldras vackert.

Som fullservicekontor erbjuder vi, förutom arkitektur- och ingenjörstjänster, byggledning, kontrollansvar och besiktning. Detta innebär att vi besitter kompetens att kunna vara med i projektets alla skeden från idéskiss till färdig byggnad. Vi tar oss an nya uppdrag med nyfikenhet och stort engagemang. Vårt uppdrag är att leverera den bästa lösningen till nöjda kunder!

Gutavallen

Visbyark i Finland

Hela kontoret var för några helger sedan på besök i vårt östra grannland för att studera och inspireras av arkitekturen i Åbo och Helsingfors. Under resan såg vi flera verk signerade Alvar Aalto, men besökte även vissa nyare inslag i stadsbilden. Bilden är tagen utanför det nya stadsbiblioteket Ode, ritat av ALA arkitekter.