Utvalda projekt

Om oss

Vi vill skapa byggnader och miljöer som berikar människors liv. I vårt arbete förenar vi tradition med ny kunskap. Våra byggnader ska vara hållbara, kunna anpassas efterhand och åldras vackert.

Som fullservicekontor erbjuder vi, förutom arkitektur- och ingenjörstjänster, byggledning, kontrollansvar och besiktning. Detta innebär att vi besitter kompetens att kunna vara med i projektets alla skeden från idéskiss till färdig byggnad. Vi tar oss an nya uppdrag med nyfikenhet och stort engagemang. Vårt uppdrag är att leverera den bästa lösningen till nöjda kunder!

H10

Angående den nuvarande samhällssituationen

Det är onekligen oroliga tider nu. Vi jobbar trots allt på som vanligt, trots annorlunda omständigheter! Flera jobbar hemifrån och det fungerar väldigt bra tack vare videomöten med varandra och våra beställare. Vi erbjuder våra tjänster, precis som alltid, men vi undviker bland annat icke nödvändiga resor. Slå en signal om du behöver arkitekt-eller ingenjörshjälp!