Utvalda projekt

Om oss

Vi vill skapa byggnader och miljöer som berikar människors liv. I vårt arbete förenar vi tradition med ny kunskap. Våra byggnader ska vara hållbara, kunna anpassas efterhand och åldras vackert.

Som fullservicekontor erbjuder vi, förutom arkitektur- och ingenjörstjänster, byggledning, kontrollansvar och besiktning. Detta innebär att vi besitter kompetens att kunna vara med i projektets alla skeden från idéskiss till färdig byggnad. Vi tar oss an nya uppdrag med nyfikenhet och stort engagemang. Vårt uppdrag är att leverera den bästa lösningen till nöjda kunder!

Almtuna Förskola

Ny permanent utställningsdel för Gotlands Museum i samarbete med KNAK!

Visbyark fick i uppdrag av KNAK för Gotlands Museum att tillsammans genomföra en förstudie för en ny basutställning om människans utveckling på Fornsalen i Visby. Vi utvecklade gestaltningen av de rumsliga elementen för att förstärka och förtydliga upplevelsen och berättelsen.