Nyheter

Byggstart för Vittra Kungshagen

Drygt två år efter att skolan brann påbörjas nu produktionen av den nya Vittraskolan i Nyköping. Skolan kommer att byggas på samma grundplatta som den tidigare stod på och återanvända de övriga delar som klarade branden. Den nya skolan får en tydligare och ändamålsenlig planlösning med en förskola samt F-9 i en-respektive två paralleller. I byggnadens mitt finns storkök, matsal, idrottssalar och specialsalar. Årskurs 7-9 går i en separat byggnad som klarade branden. Den återuppbyggda skolan är tänkt att både bli en utveckling och
förfining av den nedbrunna skolan.

Platsens tradition av enklare industribyggnader kommer även i det nya vara närvarande. I materialval föreslår vi anspelningar på just den industriella karaktär bygganden tidigare hade samtidigt som den nya byggnaden bildar en gestaltningsmässig helhet tillsammans med den kvarvarande skolbyggnaden där högstadiet går.  Fastigheten ägs av Corem Property Group, skolan drivs av AcadeMedia och PEAB Nyköping är entreprenören som bygger. 

Nyheter