Filosofi

Vårt kontor präglas av arbetsglädje, omtanke och respekt.

Visby arkitektgrupp grundades i Visby 1980 och har kontor i Stockholm och Visby. Vi arbetar med uppdrag i hela landet och finns där kunden är.

Vi kombinerar det bästa ur två världar genom att både verka lokalt och nationellt. Den stora variationen av projekt och geografiska platser främjar kreativiteten och höjer ständigt vår kompetens.

Vi möter morgondagens utmaningar med hjärta, kunskap och ansvar och tillsammans skapar vi livskvalitet i varje rum.

Vi ska ha roligt på jobbet för det främjar kreativiteten och ger i sin tur nöjda kunder!

Kompetens

Vi är arkitekter och byggnadsingenjörer som erbjuder våra tjänster i alla skeden av projektet – från första skiss till färdigbyggt projekt. I tidiga skeden  erbjuder vi utredningar och analyser som kan visa på projektens möjligheter där målet är att skapa mervärde och hållbarhet för både beställaren och samhället. Vi sitter även på en stor kompetens inom skrivande av lokalprogram för diverse verksamheter, med särskilt fokus på utbildningslokaler. Under projektets framskridande präglas vår metod av fortsatt analys och samarbete, både internt på kontoret och externt med beställare och andra konsulter. Det är en fördel att även erbjuda byggledning och kontrollansvariga då vi verkligen kan följa projekten från start till att byggnaden tas i bruk.

Visbyark har funnits i 40 år och har under åren samlat stor erfarenhet av projekt i olika skalor. Inget jobb är egentligen för litet för oss även om vi främst har jobbat med skolor och förskolor. Kontoret besitter även en bred BIM-kompetens där vårt främsta digitala arbetsredskap är ArchiCAD.

Medarbetarägt

Visbyark är ett personalägt arkitektkontor, där målsättningen alltid har varit att man efter ett par års anställning ska erbjudas möjlighet att bli delägare. Alla delägare har lika stora andelar. Delaktighet och ansvarstagande är väldigt viktigt för oss. Även anställda medarbetare har stor insyn och delaktighet i verksamheten.

“Det är en fantastisk möjlighet att kunna bo i fritidshuset på Gotland och jobba från Visbykontoret när det passar, trots att min huvudsakliga arbetsplats ligger i Stockholm!”
Annika Kjellgren

Jobba hos oss

Vill du bli en av oss?

Just nu söker vi inga nya medarbetare men är alltid öppna för nya kontakter!