Vittra Kungshagen

Vittra Kungshagen

Förskola & Skola F-9

Vittra Kungshagen är en skola och förskola i Nyköping som eldhärjades i en kraftig brand 2021. Branden ledde till att stora delar av huvudbyggnaden förstördes. Kvar av den tidigare skolbyggnaden fanns endast en bottenplatta, ett skyddsrum och två mindre tillbyggnader innehållande förråd och undercentral. På tomten finns även en separat byggnad som klarade branden. Vi har i detta projekt varit med från programskiss till färdig bygghandling för att återuppbygga skolan. En central del i projektet var att lyckas återanvända den befintliga bottenplattan samt skyddsrummet som behöver klara dagens krav på skyddsrum.

I den nya skolan ryms liksom tidigare en förskola för ca 80 barn, en-parallelligt låg- och mellanstadie samt ett två-parallelligt högstadie. I den nya byggnaden finns även storkök, idrottssal och specialsalar.

Den återuppbyggda skolan blir i sin skepnad en utveckling och förfining av den gamla byggnaden. I materialval föreslår vi anspelningar på just den industriella karaktär bygganden tidigare hade samtidigt som den nya byggnaden bildar en gestaltningsmässig helhet tillsammans med den kvarvarande skolbyggnaden som överlevde branden. Taken och de övre delarna av fasaderna kläs i vit trapetskorrugerad plåt likt före branden om än med stramare former och konsekvent färgsättning. Den vita plåten och tydliga formerna av taket återkommer i de västra delarna där taket får skjuta ut från fasaden för att bilda skydd för regn och skol. Här kläs sockelvåningen med återbrukat, sågat, tegel i staplat förband vilka skiftar riktning under fönsterpartierna. Teglet utgör här ett varmt och taktilt fasadmaterial som återfinns på den delen av skolan där de yngsta barnen vistas närmast fasaden. Skolan certifieras för miljöbyggnad silver och väntas stå klar hösten 2024.

Projektfakta

Nedbrunnen skola som nu byggs upp på nytt.

Uppdragsgivare

PEAB/Corem/Academedia

Plats

Nyköping

Program

Fsk & skola F-9

Omfattning

ca 3200 ny BTA

Status

Under produktion 2023

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt