Inflyttning i kv Nätet!

Nu har de första hyresgästerna flyttat in i de nybyggda lägenheterna i kvarteret Nätet i Eskilstuna! Vi har ritat 97 lägenheter i sex punkthus. Hus 1-3 på den norra tomten är högre och har en tätare placering mot lokalgatan. Hus 4-6 på den södra tomten är lägre och står glesare. Mellan husen bildas gårdar med utblick mot parken i söder.