Individ- och familjeomsorgen i Visby

Individ- och familjeomsorgen i Visby

Kvarteret Grönsiskan består av två stora putsade stenbyggnader, före detta Infektionskliniken samt före detta Mariahemmet. Individ- och familjeomsorgen har varit lokaliserade i den före detta Infektionskliniken sedan 2005. Behov av utökade lokaler tillkom genom att det tidigare Mariahemmet adderades till verksamheten.

Vårt uppdrag gällde att lösa kommunikation och tillgänglighet mellan byggnaderna, ge verksamheten en ny neutral entré med mottagningsdelar såsom reception, foajé, samtals- och mötesrum – allt vilande på ett säkerhetstänk. Den stora utmaningen var att hitta en lösning som smälte in i denna parkmiljö och samtidigt vara ett vackert komplement till vackra befintliga byggnader från 1930-talet.

Byggnadens gestaltning är en paviljongbyggnad med en tvådelad fasad vars nedre del är ljust putsad och den övre består av rödbruna genomfärgade stenullskivor, Rockpanel. Entrépartier, dörrar och fönster utvändigt utförs i anodiserad aluminium. Taket med sitt kraftigt utskjutande språng förstärker paviljongskaraktären.   Invändigt har bygganden en lätt ljus färgsättning och det myckna ljuset utifrån förstärker lättheten. Dörrar med pp-laminatträ ger en varm och ombonad känsla. Av integritet- och personsäkerhetsskäl är fönster täckta med diffuserande folie. Byggnaden togs i bruk 2023.

Projektfakta

Ny entrébyggnad med mottagningsfunktioner till individ- och familjeomsorgen i Visby.

Uppdragsgivare

Region Gotland

Plats

Visby

Program

Kontor, mottagning & reception

Omfattning

250 kvm BTA

Status

Färdigt 2023

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt