SÄBO i Klintehamn

SÄBO i Klintehamn

Region Gotland är i behov av fler särskilda boenden (ofta förkortat SÄBO). I detta projekt föreslås exploatering av en planlagd men obebyggd fastighet i Klintehamn för att möjliggöra ett nytt SÄBO innehållande plats för 60 stycken bostäder. Boenderummen är fördelade över sex avdelningar med tio rum i varje. I nära anslutning till rummen finns ytor för samvaro samt stödjande rumsfunktioner för personalen såsom tvätt och städ. Byggnaden är ritad i ett plan vilket gör det lättare för de boende att vistas utomhus. Avdelningarna är grupperade i par och delar på en innergård tänkt att ge lä och skugga de tider på året då det är som varmast.

I byggnadens mitt finns en ljus entré med plats för samvaro. Det finns även flera mindre platser utspridda i byggnaden där man kan ta emot besökare eller umgås med grannar. Personalytor, förråd och teknikutrymmen ligger centralt placerade. Angöring och parkering sker i fastighetens norra hörn. Hit kommer även leveranser och sophantering. På övrig del av tomten anläggs mindre gångvägar samt möjlighet för odling. Förslaget beviljades bygglov sommaren 2023 och en totalentreprenör ska nu handlas upp.

Projektfakta

Förslag på nybyggnad av särskilt boende för äldre i Klintehamn på sydvästra Gotland.

Uppdragsgivare

Region Gotland

Plats

Klintehamn

Program

SÄBO

Omfattning

ca 5300 kvm BTA

Status

Bygglov 2023

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt