Coop Gråbo

Coop Gråbo

Visionsskiss för nytt stadsdelscentrum

Förslaget tar fasta på den omgivande bebyggelsens struktur och typologi av lamellhus. Byggnaderna  placeras i olika riktningar för att skapa mellanrum med gröna gårdar och samvaro. Den varma färgskalan i området tas upp i gestaltningen av fasaderna där de olika kvarteren får varsin karaktär. Röda träfasader kan varvas med återbrukat tegel. Stor vikt läggs vid val av hållbara material och omsorgsfull detaljering.

Bebyggelsen består av lamellhus likt befintliga byggnader i närområdet som väver samman det nya förslaget med bostadsområdet i norr, Stäven 1. I den södra delen av fastigheten föreslås en byggnad med verksamheter i bottenvåningen, parkeringsytor på plan 2 med ett tak som blir bostadsgård för nya bostadshus, även de av lamelltyp för att knyta an till områdets karaktär och utformning.

Den upphöjda bostadsgården blir en grön oas med direkt koppling både till handel och parkering. Här ges möjlighet till odling med gemensamma utrymmen som t ex orangerier. Ett levande, hållbart och tryggt stadsdelscentrum tar åter plats i Gråbo där människan står i centrum. Förslaget är nu inlämnat som underlag till ansökan om detaljplaneändring.

Projektfakta

På uppdrag av Coop Gotland har vi tagit fram ett förslag på hur deras fastighet på Gråbo i Visby kan utvecklas till att bli ett nytt litet stadsdelscentrum. Visionen innehåller förutom Coopbutiken fler än 100 nya bostäder, plats för verksamheter i gatuplan och gröna ytor för rekreation.

Uppdragsgivare

Coop Gotland

Plats

Gråbo, Visby

Program

Bostäder & verksamhetslokaler

Omfattning

ca 6500 kvm BTA

Status

Visionsskiss/Detaljplaneändring

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt