Skiss på nya lokaler till Guteskolan

Guteskolan i Visby håller på att växa ur sina lokaler. Vi har gjort en utredning och förhandförfrågan till hur en ny skolbyggnad kan utformas i grannfastigheten mitt emot Guteskolans befintliga lokaler.

Förslag på ny skola och idrottshall

Vi har på uppdrag av Lokalfastigheter i Sundbyberg tagit fram ett förslag tillika detaljplaneunderlag för nybyggnad av skola f-6 samt en idrottshall i området Ör, Sundbyberg. 

Projekt på gång

2021 är igång och vi har flera spännande projekt på gång. Här på hemsidan kommer vi inom kort kommer att publicera bilder på det vi tidigare har jobbat med, det vi jobbar med just nu och det som byggs. Håll utkik!

Sofia Löwhagen börjar på Visbyark!

Vi välkomnar Sofia Löwhagen till Visbyark! Sofia kommer närmast från Codesign. Sofia har många års erfarenhet av arkitektyrket och vi ser fram emot att ha henne som arbetskamrat.

Vi fyller 40 år!

I år är det 40 år sedan Visbyark grundades, då under namnet Visby Arkitektgrupp. Detta jubileum skulle under normala omständigheter firats storslaget, men då vi är mitt inne i en pågående pandemi får vi helt enkelt skjuta upp det fysiska firandet.

Ny permanent utställningsdel för Gotlands Museum i samarbete med KNAK!

Visbyark fick i uppdrag av KNAK för Gotlands Museum att tillsammans genomföra en förstudie för en ny basutställning om människans utveckling på Fornsalen i Visby. Vi utvecklade gestaltningen av de rumsliga elementen för att förstärka och förtydliga upplevelsen och berättelsen.

Utvalda projekt