Inflyttning i kv Nätet!

Nu har de första hyresgästerna flyttat in i de nybyggda lägenheterna i kvarteret Nätet i Eskilstuna! Vi har ritat 97 lägenheter i sex punkthus. Hus 1-3 på den norra tomten är högre och har en tätare placering mot lokalgatan. Hus 4-6 på den södra tomten är lägre och står glesare. Mellan husen bildas gårdar med utblick mot parken i söder.

Nybyggnad hotellanläggning Fröjel Hallgårds

Fastigheten ligger naturskönt i Fröjel socken. Här planeras nybyggnad av hotellanläggning bestående av reception, flertalet mindre boendeenheter i två plan och bungalows. Därtill ett antal mindre servicebyggnader som rymmer avfallsförråd och förvaringsbyggnader avsedda för anläggningens drift. Fröjelgården, som fastigheten kallas, är idag bebyggd med flertalet byggnader som tidigare fungerat som bland annat lägerskola och vandrarhem.

Soldalaskolan har nominerats till årets byggnadsverk

Vi är stolta över att Soldalaskolan har nominerats till årets byggnadsverk i Södertälje!

Utvalda projekt