Röda Tråden i SISABs projektkavalkad

Titta på filmen om Förskolan Röda Tråden som SISAB tagit fram!

Vi söker verkställande direktör

Vi söker en verkställande direktör som på ett klokt, nyfiket och balanserat sätt kan fortsätta utveckla bolaget och säkerställa dess relevans i framtiden.

Portarna slår upp till domkyrkan

Häromdagen invigdes de nya portarna på Visby domkyrkas västra entré. Uppdraget har varit att skapa en entré som ger ökad transparens och tillgänglighet in i domkyrkan.

Förskolan Anna på andra plats i omröstning om Årets Stockholmsbyggnad

Vi är otroligt stolta över att Förskolan Anna kom tvåa i omröstningen om årets Stockholmsbyggnad! Här har vi ritat om en av gasverkets förrådsbyggnader i Hjorthagen till en förskola.

Vi kan kontorsmiljöer.

Hur ser vi på våra arbetsplatser den dag vi kan börja återvända till dem? Är framtidens kontor mer en mötesplats än en daglig arbetsplats för alla anställda? Med vår vana att distansarbeta kommer det framtida behovet av kontorsyta helt klart att behöva förändras för många företag.

Inlämnat bygglov för Kv Signalottan 2 i Visby!

På den sista tomten på A7-området i Visby har vi för GotlandsHem ritat 62 nya hyresbostäder bestående av flerbostadshus och radhus. Husen är gestaltade i samklang med de punkthus som sedan tidigare står i kvarteret, där byggnadsvolymerna relaterar till gatan via sin placering med långsidan mot Stora Törnekvior.  

Skiss på nya lokaler till Guteskolan

Guteskolan i Visby håller på att växa ur sina lokaler. Vi har gjort en utredning och förhandförfrågan till hur en ny skolbyggnad kan utformas i grannfastigheten mitt emot Guteskolans befintliga lokaler.

Förslag på ny skola och idrottshall

Vi har på uppdrag av Lokalfastigheter i Sundbyberg tagit fram ett förslag tillika detaljplaneunderlag för nybyggnad av skola f-6 samt en idrottshall i området Ör, Sundbyberg. 

Vi fyller 40 år!

I år är det 40 år sedan Visbyark grundades, då under namnet Visby Arkitektgrupp. Detta jubileum skulle under normala omständigheter firats storslaget, men då vi är mitt inne i en pågående pandemi får vi helt enkelt skjuta upp det fysiska firandet.

Utvalda projekt