Stockholmskontoret på ny adress

Efter 23 år i Gamla Stan flyttade vårt Stockholmskontor under våren till Mariatorget på Södermalm. Vår nya adress där är Mariatorget 1A!

Ulriksdalsskolan pryds med en plakett

Vi har tidigare berättat att Ulriksdalskolan vann Solnas stadsmiljöpris 2015 vilket vi är stolta över. Såhär ser plaketten ut som inom kort kommer att monteras på skolans fasad. Tjusigt värre!

Huvudsta får en ny skola

Solna stad planerar nybyggnation av en treparallellig F-9-skola i södra Huvudsta där vi tagit fram underlag till detaljplanearbetet.

Kv Fogden 1 i Västervik får ny gestalt!

Vi har för Kuststaden Projektutveckling arbetat fram en ny gestaltning för Kv Fogden 1 i Västervik.

Visbyarks 20:e kyrkoprojekt under projektering

Årets första restaureringsprojekt för detta år blir Öja och Tofta kyrka. I Öja arbetar vi först och främst exteriört och med tillgängligheten, medans vi i Tofta kyrka även projekterar interiöra delar.

Utvalda projekt