Villa St Nikolaus

Villa St Nikolaus

En ny villa i Visby innerstad på en obebyggd tomt. Programmet var ett hem för en stor familj i två plan med en avskild del för gästande mor eller farföräldrar. Villan är placerad i ett hörn med tillhörande plank för att bidra till ett slutet gaturum enligt Visby innerstads byggnadsförordning.

 

Vi valde att arbeta med en byggnad i trä med tanke på de intilliggande husens uttryck i sten och puts för ett mera lågmäld och underordnat uttryck. Villan är en trästomme med träfasad, platsbyggd av lokal byggare med lokala traditionella material.         

Projektfakta

Ny villa på en obebyggd tomt i Visby innerstad med lokala och traditionella material.

Uppdragsgivare

Privat

Plats

Visby innerstad

Program

Villa

Omfattning

BOA 162 kvm

Status

Inflyttad 2020

Fotograf

Emma Jönsson- Dysell

Utvalda projekt