Villa Björkman & Lind

Villa Björkman & Lind

Fritidshus med lågt klimatavtryck

Två av våra medarbetare, Ingegerd och Håkan, bygger ett nytt fritidshus på sin tomt i Ireviken på norra Gotland. Viktigt var att huset skulle smälta in i den strandnära tallskogen utan att göra för stora ingrepp på fastigheten som är en ren naturtomt. Önskemålet var också att bottenvåningen skulle ligga i marknivå för att slippa trappsteg till entré och uteplats. Valet blev därför en grundläggning med platta på mark. Med målet att hålla nere miljöbelastningen undviks användningen av betong som innebär stora CO2- utsläpp och tunga transporter. Därför användes istället en grund från Koljern som består av återvunnet glas. Den har flera goda egenskaper som högt isoleringsvärde, bra tryckhållfasthet, låg bygghöjd, låg vikt, ingen fukt så ingen torktid, ingen risk för insektsangrepp samt halverade CO2-utsläpp jämfört med vanlig cellplastisolerad betongplatta.

Husets stomme är till största delen byggd med gotländskt virke. Nockbalken av limträ och takbalkarna kommer från fastlandet. Sadeltaket är asymmetriskt för att få ut mer takyta på södersidan för solceller. Huset isoleras med hampafiberisolering i skivor. Hampan är CO2-negativ och lagrar mer koldioxid i isoleringen än vad som krävdes vid produktionen. Den är också röt-, mögel-, insekts och skadedjursresitent, har hög värmelagringslagringskapacitet, är snabbodlad och giftfri och kan både absorbera och avge fukt. Det gör att väggar och tak kan vara diffusionsöppna. Utvändigt sitter träpanel. På den stora huskroppen är det en liggande, bred panel utan markerad springa mellan panelbrädorna. På den mindre och lägre paviljongsdelen är det istället en smalare, stående panel med 3mm springa utan fasning. All panel är struken med ljusbrun tjärolja från Herdins. Den består av ren linolja med lite tjära och brunt pigment. Det ger en fasad med mycket liv i som passar bra in bland alla tallstammar. Fönster och ytterdörrar är tillverkade av Majungs snickeri på Gotland och målas med Allbäcks linoljefärg. Utsidan blir barrgrön och insidan vit.

Projektfakta

Nytt fritidshus i Ireviken på norra Gotland med målet att minimera miljöbelastningen.

Uppdragsgivare

Privat

Plats

Ireviken

Program

Fritidshus

Omfattning

BTA 124 kvm

Status

Under produktion 2022

Fotograf

Björkman/Lind

Utvalda projekt