Ulriksdalsskolan

Ulriksdalsskolan

Visbyark deltog med tomtstudier under detaljplaneskedet. Målsättning, lokalprogram och 500-delsskisser växte fram under ett omfattande samråd med Solnas skol- och fritidspersonal under hösten 2011. Därefter arbetade vi tillsammans med ett stort antal konsulter fram ett förfrågningsunderlag för totalentreprenad.

Skolan rymmer 885 elever och ca 130 personal i flexibla lokaler som tillåter variation i elevåldrarna över tiden. Skolan har också fått en egen idrottshall samt tillagningskök.

På grund av den begränsade tomtytan har byggnadernas avtryck på marken minimerats. Skolan är i fyra plan, idrottshallen delvis i två och nergrävd. En stor tillgång är att gården på tre sidor gränsar till naturpark. Leveranser sker från en kort stickgata i väster. I norr mot Banmästargatan och stadsdelen annonserar sig skolan och skolbiblioteket genom generösa fönster.

 

Via den glasade huvudentrén här når besökaren skolans reception, administration och den höga öppna entréhallen som övergår i matsal. Båda kommer att vara hela skolans vardagsrum med café, plats för samlingar och möten. När många vill vara med nyttjas även de breda trapporna och loftgångarna en trappa upp. Elevernas entréer nås via skolgården. De äldstas entré vetter mot det fina entrétorget närmast gatan där man även når idrottshallens entré. Idrottshallen, som rymmer en fullstor handbollsplan, är delbar och har 8 omklädningsrum, två mindre läktare och ett litet kök. Idrottshallen har en bruttoarea om 1 800 kvm. Vårt mål har varit en trygg och tillgänglig miljö där vuxna och ungdomar rör sig blandat över hela dagen. Överblickbarheten och öppenheten, som inte minst kan minska mobbningstillfällena, säkras genom ”sprinkling” och generös glasning. Skolan uppnår Miljöbyggnad klass silver. Vi är stolta över att Solna stad har utsett Ulriksdalsskolan till vinnare av 2015 års stadsmiljöpris.

Projektfakta

Nybyggnad av skola för 885 elever och ca 130 personal. Skolan har flexibla lokaler som tillåter variation i elevåldrarna över tiden. Skolan har också fått en egen idrottshall samt tillagningskök.

Uppdragsgivare

Solna stad

Plats

Solna

Program

skola åk f-9

Omfattning

11 500 kvm BTA

Status

färdigställt 2014

Fotograf

Utvalda projekt