Kopparsalen

Kopparsalen

Uppdraget omfattade om- och tillbyggnad av Clarion Hotel Wisby och i detta tillskapades 78 nya rum. Rummen åt väster, med utsikt över staden, hamnen och havet håller bästa klass. Länkbyggnaden, i koppar, kopplar samman de nya rummen med befintligt hotell men ger också tillgänglighet till trädgården och en frukostmatsal samtidigt som den bjuder på havsutsikt.
Nybyggnaden är ett så kallat infillprojekt som sluter Strandgatans fasadlinje och förstärker gaturummets östsida. På en stadig sockel av betong vilar ett kopparklätt ”skrin” som öppnar sig mot trädgården.

Här har fasaden följt innerstadens traditionella formspråk av ”hål i mur” men med en ordning som mer svarar mot vår tid. Från Strandgatan skapar den nya byggnaden en spännande entré och procession till trädgården. Interiört kommer varje byggnad att spegla sin tid vilket innebär en tidsresa när man vandrar genom hotellet. För utformning av interiören svarar Clarion Hotels inredningsarkitekt. Tillblivelseprocessen har genomförts i nära dialog med Region Gotland och med hjälp av en framsynt beställare.

Projektfakta

Uppdraget omfattade om- och tillbyggnad av Clarion Hotel Wisby och i detta tillskapades 78 nya rum. Rummen åt väster, med utsikt över staden, hamnen och havet håller bästa klass.

Uppdragsgivare

Letello Fastighets AB

Plats

Visby

Program

Hotell

Omfattning

ca 3 500 kvm BTA

Status

Färdigställt 2013

Fotograf

Emma Jönsson Dysell

Utvalda projekt