Kolonnetten förskola

Kolonnetten förskola

Projektet omfattar en nybyggnad av förskola med 6 avdelningar för 108 barn. Vårt uppdrag innefattade skiss och underlag till ny detaljplan, förslagshandling, projektering av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad samt bygghandlingar med uppföljning under byggtiden. Förskolan ingår i föreslagen detaljplan för bostads-bebyggelse Grycksbovägen, Enskedevägen m fl. Den nya förskolan placeras i souterräng längs med tomtgräns mot Enskedevägen. Vändplan för sophämtning och leveranser nås via ny infart från Enskedevägen. Föräldrar i bil använder Herrhagsvägen och till fots når man förskolan från befintliga gångstråk samt en nyanlagd gångväg utmed villatomterna. Byggnaden är en rektangulär byggnadskropp med sadeltak. En balkong mot gården tjänar som utrymningsväg och entrétak. Ytterväggarna består av fasadtegel och obrännbara fasadskivor, taket är falsat plåttak.

 

Entréer för barn och föräldrar nås från gården. Plan 1 innehåller entréer, kapprum och två förskoleavdelningar, fläktrum och tillagningskök. Plan 2 innehåller fyra avdelningar, ateljé/matsal samt personal- och dokumentationsrum. Avdelningarna arbetar parvis kring gemensamt tvättrum och vilrum. Avdelningar och personalutrymmen nås från det gemensamma torget vilket ger en effektiv planlösning utan korridorer. Gården är i huvudsak plan och dess utformning präglas av naturliga material och mjuka former. Strax utanför gården finns en stor ek som har bevarats och skyddats under byggtiden. Byggnaden ansluts fjärrvärmenätet och ventileras med till- och frånluft med värmeåtervinning. Belysningen är energieffektivt utformad med LED i de allra flesta utrymmena. I större lokaler typ allrum regleras ljuset via närvaro och dagsljusstyrning.

Projektfakta

Nybyggd förskola i Svedmyra

Uppdragsgivare

SISAB

Plats

Svedmyra

Program

Förskola

Omfattning

Status

Färdigställt 2016

Fotograf

Emma Dysell Jönsson

Utvalda projekt