Soldalaskolan i Södertälje

Soldalaskolan i Södertälje

Tillbyggnad

Visbyark fick i uppdrag att utforma Soladalskolans nya tillbyggnad i Södertälje tillsammans med M3 Bygg i en samverkansentreprenad. Den ursprungliga skolan fick en omfattande tillbyggnad 2007 med en särpräglad form, plan- och volym-mässigt. Tillbyggnaden knyter an, med sin hexagonform, till denna äldre planform och de båda byggnaderna sammanlänkas med en glasad gång. Soldalskolan är byggd enligt Södertäljemodellen, dvs med en mycket öppen planlösning. Den nya byggnaden är en blandning mellan Södertäljemodellen och en traditionell skola med slutna rum, men här är flera av dessa möjliga att öppna upp mot gemensamma ytor. Byggnaden består av två plan med ämnesrum mot ett atrium. Planens öppenhet beror inte bara på att den delvis bygger på Södertäljemodellen, utan framförallt på att man vill skapa överblick och trygghet och motverka mobbing-hörnor.

Det finns alltid mer än en väg att gå från/till de olika utrymmena. Tillbyggnadens planform tas vidare upp i fasadens utformning och indelning med hexagonala fibercementskivor. Fasadmaterialet knyter an till den ursprungliga skolans gråa fibercementskivor, men här tar kulörerna inspiration av den omgivande tallskogens och stenhällarnas färger. Toner som går i grönt och grått med accentfärgerna rött och gult. De fyra fasaderna har getts olika uttryck och fasadmönstren, som alla svävar mot trädtopparna, är tänkta att stimulera fantasin. Här kan personliga tolkningar av mönster och figurer framträda och fantasin få leka. Planformen återkommer även i de specialtillverkade belysningsarmaturerna i atriumet.

Projektfakta

Visbyark fick i uppdrag att utforma Soladalskolans nya tillbyggnad. Soldalskolan är byggd enligt Södertäljemodellen, dvs med en mycket öppen planlösning.

Uppdragsgivare

Telge Fastigheter AB

Plats

Södertälje

Program

skola F-9

Omfattning

3 000 kvm BTA

Status

Färdigställt 2017

Fotograf

Emma Dysell Jönsson

Utvalda projekt