Resecentrum i Visby

Resecentrum i Visby

Försäljningsbodarna ingår i projektet Resecentrums första del. Uppdraget var att vitalisera stråket från hamnterminalen in till världsarvsstaden och göra promenaden intressant och upplevelserik. Vårt uppdrag har varit att formge försäljningsbodarna med tillhörande servicebyggnad samt mobila försäljningsbodar. Gestaltningen tar sin utgångspunkt i enkelheten i de gotländska fiskebodarna men har fått ett mer tidsanpassat formspråk och gestaltning. Bodarna består av tre försäljningsbyggnader och en servicebyggnad med bl a offentlig toalett. Tanken är att stråket i framtiden ska kunna kompletteras med fler bodar samt mobila försäljningsbodar som ingår i konceptet. Fasadbeklädnaden på väggar och tak är spån av miljövänlig och lokalt producerad gotländsk kärnfuru som lämnats obehandlad för att åldras vackert. Dörrar och fönsterkarmar har fått en kulör lika kulören på kärnfurun innan träet grånade.

Fasaden mot gångstråket är ett stort skyltfönster vilket ger möjlighet till information och upplevelse även då bodarna inte är bemannade samt att de hjälper till att lysa upp stråket. Invändigt är väggar och tak beklädda med målad liggande slätspontad granpanel och golv av pigmenterad betong vilket förstärker enkelheten. Resecentrum är ett EU-finansierat projekt inom programmet ”Mål 2 Småland och öarna” vars syfte är att underlätta kommunikationerna till och från ön samt vidare transporter på ön och på fastlandet. Detta är av avgörande betydelse för Gotlands och regionens utveckling. Tillsammans med Tyréns, Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer, Sydväst arkitekter och ingenjörer har vi tagit fram en förstudie som lett fram till detta första projekt.

Projektfakta

Försäljningsbodarna tar sin utgångspunkt i enkelheten i de gotländska fiskebodarna men har fått ett mer tidsanpassat formspråk och gestaltning. Väggar och tak utgörs av spån av lokalt producerad gotländsk kärnfuru som är miljövänlig.

Uppdragsgivare

Region Gotland

Plats

Visby

Program

Visby hamn

Omfattning

98 kvm BTA

Status

Färdigställt 2013

Fotograf

Emma Jönsson Dysell, Roland Hejdström

Utvalda projekt