Multihall i Sundbyberg

Multihall i Sundbyberg

Volysmstudie/ visualisering multihall

Vi har fått i uppdrag att utreda möjligheten till att placera in en multisporthall i Sundbyberg. Den aktuella platsen som utreds ligger centralt beläget i staden vid Sundbyberg IP. Många hallar är samlade runt en friidrottsanläggning och både curlinghall och ishall har omfattande problem. Detta har lett till att man nu vill titta på möjligheten till en samlokalisering i en nybyggd multihall där även fotbollen kan få en fullstor inomhushall. Parkeringen för såväl idrotten som området omkring löses med garage i souterrängplanet.

En multihall med garage skulle frigöra värdefull central mark i staden. Den senast föreslagna placeringen mellan sporthallen och badhuset annonserar sig väl för besökare. Vi föreslår en byggnad med en byggnadshöjd på ca 23 m (inklusive souterrängplanet). Förhållandet med omgivande bebyggelse och gator samt solstudier har utretts. Nu vidtar en mer exakt uppritning av respektive våningsplan i samråd med de olika hyresgästerna.

Projektfakta

Vi har fått i uppdrag att utreda möjligheten till att placera in en multisporthall i Sundbyberg. Här skall flera sporter inrymmas!

Uppdragsgivare

Sundbyberg stad

Plats

Sundbyberg

Program

Idrottsanläggning

Omfattning

ca 26 000 kvm BTA

Status

Volymstudie/ utredning

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt