Örskolan

Örskolan

Nya Örskolan är ett förslag på en treparallellig skola f-6 med tillhörande idrottshall belägen i Ör, Sundbyberg. Visbyark fick 2019 i uppdrag att ta fram detaljplaneunderlag för projektet som ligger på samma plats där den tidigare Örskolan låg inramad av bostadslameller och punkthus. Den nya skolbyggnaden och idrottshallen bildar tillsammans med den nybyggda förskolan Blåklockan en kedja av nya byggnader placerade i det gröna stråk som löper från söder till norr mellan bostadshusen. I platsens nordöstra del tittar idrottshallen ut från gårdsmiljön och markerar sin närvaro mot Örsvängen – bilvägen som omringar Ör och knyter området till Hallonbergen. Det är nära till parkområden, Örvallen samt till Hallonbergens centrum. Den nya Örskolan med tillhörande idrottshall omfattar nybyggnad för totalt ca 630 elever och 80 anställda.

Skolbyggnaden består av fyra våningar för verksamheten. Utöver detta byggs källare med teknikutrymmen och två skyddsrum samt en översta våning med aggregatrum. I byggnadens mitt finns ett atrium som för ner dagsljus genom en taklanternin till skolans inre.

 

Skolans gestaltning är tänkt att tala med omgivningen och plockar upp kvaliteter från den befintliga bebyggelsen i Ör. Den övre delen av fasaderna är klädd i ljust tegel med omfattningar kring fönstren där tegelförbandet skiftar riktning. Detta som en nytolkning av de fönsterband som återfinns på omkringliggande bostads­hus. På sockelvåningen skiftas teglets kulör åt ett något mörkare håll och teglets förband varieras för att skapa en större detaljering och taktilitet på den mänskliga skalans nivå.

Idrottshallen placeras i fastighetens norra del i kontakt med såväl skolgården som Örvallen. Den byggs som en fullstor idrottshall med spelplan på 20x40 m. Utöver det finns även en B-hall på ca 75 kvm. Under skoltid används idrottshallen av skolan. Kvällstid och helger av annan verksamhet. Idrottshallen har en stadig sockel av mönstergjuten betong som landar i backen. Delen mot Örsvängen kläs i vertikalt sinuskorrugerad plåt med två olika sinuskurvaturer vilka delvis är perforerade. Det ger i dagsljus en ren, lugn och delvis sluten fasad som under kvällstid visar olika transparens och då ger ett mer varierat uttryck. Korridorerna och trapphusen är placerade mot fasad för att rörelsen i byggnaden ska framhävas.

Projektfakta

Förslag och detaljplaneunderlag för nybyggnad av skola f-6 & idrottshall i Ör, Sundbyberg.

Uppdragsgivare

Lokalfastigheter i Sundbyberg

Plats

Ör, Sundbyberg

Program

Skola & Idrottshall

Omfattning

Skola ~8000 m² BTA, Hall ~2800 m² BTA

Status

2019 -

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt