Kv Näven

Kv Näven

Vårt uppdrag åt Kommunfastigheter innefattade skiss och projektering för totalentreprenad av nytt bostadskvarter i Eskilstuna. Bygget startade 2018 och kvarteret stod klart för inflyttning 2020. Kvarteret Näven är en del av Munktellstaden i centrala Eskilstuna och stadsdelen präglas av äldre och nyare industribyggnader med rött tegel som dominerande fasadmaterial. I före detta kv Nithammaren ska sex nya bostads-kvarter byggas i tre etapper. Arbetet med detaljplanens kvalitetsprogram och utformningen av nya byggnader har skett i ett nära samarbete mellan den första etappens byggherrar och deras respektive arkitekter. Målsättningen är attraktiva och moderna bostäder i hus med en rättfram, ärlig och genuin utformning som relaterar till Munktellstadens kulturhistoriskt värdefulla industriarkitektur.

Vårt förslag innebär 54 lägenheter och lokaler i tre- och fyravånings hus samt ett kvartersgemensamt garage under mark. Lägenheterna är 1-4 r o k med fördelningen 13% ettor, 35% tvåor, 43% treor och 9% fyror. Fasadgestaltningen hämtar inspiration från omkringliggande industribyggnaders karaktär med tegel i en rödbrun färgskala och ljus fog. Plåtdetaljer och smide harmoniserar med teglets varma fasad, takmaterialet är sedum och på östra hörnets tak finns ca 60 kvm solceller. Gatufasaderna är relativt återhållsamma med indragna balkonger mot gatan medan fasaderna på gårdssidan är mer varierade.  Byggnaden är projekterad för att uppnå Miljöbyggnad silver enligt SGBC.

Projektfakta

Skiss och projektering för totalentreprenad av nytt bostadskvarter med 54 lägenheter.

Uppdragsgivare

Kommunfastigheter

Plats

Eskilstuna

Program

Bostäder

Omfattning

BOA ca 3500 m2. 54 lägenher

Status

Inflyttad 2020

Fotograf

Emma Jönsson Dysell

Utvalda projekt