Kv Molde- Järvalyftet

Kv Molde- Järvalyftet

Ombyggnad

Kv Molde består av sex stycken femvånings loftgångshus kring två gemensamma gårdar. Totalt finns drygt 180 lägenheter, ett gruppboende, en kontorslokal, en gemensamhetslokal och övriga komplementbyggnader. Husen byggdes 1976 och var i stort behov av renovering när vi fick uppdraget. Projektet är en del av det så kallade Järvalyftet – en satsning på miljonprogramsområden kring Järvafältet. Ett övergripande mål har varit trygghet, säkerhet och trivsel för de boende samt variation i yttre gestaltning.

Ett enskilt mål var minskad energiförbrukning med 40%. Ombyggnaden omfattade en totalrenovering av fasader, fönster och dörrar, kök och badrum, ytskikt, stambyte, ny el och ny FTX- ventilation. Husen har fått ett förnyat uttryck med ny puts och nya balkong- och loftgångsräcken av glas. Ett ambitiöst program med hyresgästdialog löpte parallellt med vårt arbete med förstudie, programhandling och projektering för utförandeentreprenad. Byggstart i januari 2013. Ombyggnaden har skett etappvis, sista huset i kvarteren stod klart 2015 .

Projektfakta

Kv Molde 1 och 2 består av sex stycken femvånings loftgångshus kring två gemensamma gårdar. Husen byggdes 1976 och var i stort behov av renovering när vi fick uppdraget. Projektet är en del av det så kallade Järvalyftet - en satsning på miljonprogramsområden kring Järvafältet.

Uppdragsgivare

AB Svenska Bostäder

Plats

Husby

Program

Ombyggnad

Omfattning

6162 kvm lgh area

Status

Färdisgställt 2015

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt