Kv Apotekaren 6

Kv Apotekaren 6

Kvarteret Apotekaren är beläget i centrala Nynäshamn. Apotekaren 6 ligger vid Lövlundsvägen med ett bryggeri och en hög berghäll som närmsta granne i söder, parkeringsplatser i norr och bostadshus längs Åkargränd i öster. Inom kvarteret finns främst bostäder i flerfamiljshus i kuperad terräng. Detaljplanen syftade till att skapa bostäder i centrumnära kvarter med varierande småstadskaraktär i grön miljö. Användningen på tomten var bostäder med kontor och handel på plan 1. Förslaget gav 46 yteffektiva hyres-lägenheter i fyra sammanbyggda flerbostadshus i vinkel. Flertalet lägenheter är genomgående med balkonger mot gården. På plan 1 finns en kontorslokal för AB Nynäshamnsbostäder.

Husen är relativt smala med putsade fasader och sadeltak med tegelröda takpannor. Sockelvåningen är klädd med mörkgrå keramiska plattor. Intrycket av varierande småstadskaraktär förstärks genom att varje hus har en egen putskulör. Kulörerna anknyter till fasadkulörer på befintlig bebyggelse i kvarteret. Mot gatan är gestaltningen något mer formell och stadsmässig, mot gården mer varierad med utbyggnader och balkonger. Energiförbrukningen beräknades bli 40% lägre än kraven i BBR. Uppvärmning sker via fjärrvärme. Ventilationen är till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning. Vårt uppdrag innefattade skiss och projektering. Byggstart var 2015 med inflyttning hösten 2016.

Projektfakta

Nybyggnation hyresrätter med lokaler i Nynäshamn.

Uppdragsgivare

AB Nynäshamnsbostäder

Plats

Nynäshamn

Program

Flerbostadshus med lokaler

Omfattning

5 056 kvm BTA , 46 hyreslägenheter

Status

Färdigställt 2016

Fotograf

Emma Jönsson Dysell

Utvalda projekt