Innovitaskolan Visby

Innovitaskolan Visby

Ombyggnad av kontor till skola

Atheneskolan bytte hösten 2021 namn till Innovitaskolan och utökade sin verksamhet med 150 elever. Visbyark har ritat om en befintlig kontorsbyggnad till ny skolbyggnad med hemvist för skolans högstadium åk 7-9, med klassrum, specialsalar och kafeteria med terrass. Matsal och entréer i den befintliga skolan anpassades för det nya elevantalet. En målsättning med ombyggnationen var att bevara och förstärka byggnadens befintliga kvaliteter, att med små ingrepp förvandla kontorsbyggnaden till skola.

 

Den gamla kontorsbyggnaden hade en stram industriell karaktär med en tidstypisk färgsättning som bibehölls, nya fönster och dörrar har fått samma kulör som de befintliga, men nya uttryck – storlekar och former – för att spegla den nya verksamheten. Alla befintliga väggar, dörrar, glaspartier och fast inredning som uppfyllde kraven bevarades och återbrukats i den nya skolan. De gamla garageportarna ersattes av stora glaspartier, anpassade i storlek efter befintliga öppningar, och utanför de nya klassrummen har eleverna fått en ny liten skolgårdsyta med utemöbler och gröna träd i krukor.

Projektfakta

Ombyggnad av kontorsbyggnad till en ny högstadiebyggnad för Innovitaskolan. Med målsättningen att bevara och förstärka byggnadens befintliga kvaliteter så som den strama och industriella karaktären, har Innovitaskolan fått en hemvist för sina 150 högstadieelever med nya specialsalar och ett nytt elevkafé med terrass.

Uppdragsgivare

Stenvalvet/Academedia och PEAB

Plats

Visby

Program

Skola, åk F-9

Omfattning

Ca 1200 kvm ny högstadiebyggnad

Status

Inflyttning 2021

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt