Hemavan

Hemavan

Detaljplanearbete/ utredning

Hemavan är ett expansivt turistmål för både sommar- och vinterturism. Kungsleden som sträcker sig mellan Abisko och Hemavan är en populär vandringsled. Leden är 400 kilometer lång och börjar i Hemavan. Kungsleden går genom fyra nationalparker; Abisko, Stora Sjöfallet, Sarek och Pieljekaise.
I sydöstra delen av Hemavan pågår utvecklingen av ett nytt fritidshusområde. Visbyark ansvarar, i samarbete med Göteborgskontoret Arkivolt AB, för detaljplaner, fastighetsindelningar, projekteringssamordning, skiss-bygglov-bygghandlingar för de fritidshus och skotergarage som exploatören bygger i egen regi, skiss-projektering-bygglov för skidbroar och ny lift, planering för vägar och campingområde mm.
I fritidshusområdet har hittills 140 boendeenheter byggts och omfattar enfamiljshus, parhus och radhus.

I området finns även 60 skotergarage och en camping för 70 husvagnar. I pågående detaljplaner finns plats för ytterligare ca 200 boenden. En detaljplan för ca 32 fastigheter för permanentboende har precis antagits. Tomter kommer börja säljas i början av 2019. I anslutning till Högfjällshotellet och Naturum pågår projektering av en ny detaljplan. Planen kommer möjliggöra byggandet av ca 160 lägenheter i 3-våningshus. Dessutom får hotellet möjlighet att utveckla sin verksamhet med fler hotellrum och friliggande stugor. I samarbete med Länsstyrelsen kommer Kungsledens dragning att förändras på en sträcka av ca 1 km. Den nya dragningen ger Kungsleden en vackrare utsikt i början av leden och undviker på så sätt att gå genom det nya fritidsområdet.

Projektfakta

Hemavan är ett expansivt turistmål för både sommar- och vinterturism. Visbyark jobbar med nya detaljplaner samt utredningar för att möta upp efterfrågan. Med nuvarande utbyggnadstakt är området färdigställt tidigast 2027.

Uppdragsgivare

Hemavan Fjällkedjan AB

Plats

Hemavan

Program

Detaljplaner, utredningar

Omfattning

-

Status

2009-

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt