H10

H10

Ombyggnad av arkiv till butiker

Kvarteret Väpnaren 4 ligger i Visby innerstad och byggdes på 1930-talet för det nya Tempovaruhuset. Under det sena 1960-talet flyttades varuhuset utanför murarna i Visby. Byggnaden utnyttjades då istället som kommunarkiv. När kommunarkivet i sin tur flyttade ville fastighetsägaren återskapa butiksytor. Fasaderna som var igenbyggda från arkivets tid öppnades upp. Så långt som det var möjligt återskapade vi originalgfasadens fönstersättning med stora glasytor. Ett utetorg anlades genom trappavsatser med plats för uteservering och viss försäljning. Innanför den gemensamma entrén finns ett flexibelt innetorg som sammankopplar de olika butikerna.

Butikslokalerna är öppna mot varandra men ändå möjliga att skärma av. Innetorget bildar en gemensam plats och entré till samtliga lokaler. Blockväggar av glas gör det möjligt för restaurangen att ha öppet när butikerna stänger. Den plats som tidigare bara var en gatukorsning med slutna fasader är nu en ljus, öppen och trevlig plats dit många beger sig. H10 har nu blivit en levande gatukorsning. Flera möten mellan människor sker både på det invändiga torget och på uteserveringen som sträcker sig längsmed fasaden längs Hästgatan och S:t Persgränd. Förbipasserande stannar gärna till här.

Projektfakta

Ombyggnad från arkiv till butiker i Visby Innerstad. Vårt uppdrag innefattade skisser, projektering och byggledning.

Uppdragsgivare

Kastalen Fastighets AB

Plats

Visby

Program

Café & butiker

Omfattning

BTA 1600 kvm

Status

Färdigställt 2009

Fotograf

Emma Jönsson Dysell

Utvalda projekt