Gutavallen

Gutavallen

Volymstudie

Volymstudien omfattar grusplanen i den södra delen av Gutavallen. Platsen är en attraktiv och outnyttjad yta placerad mycket centralt i Visby, med närhet till handel och service. De funktioner som idag ryms på grusplanen har fått ny placering i förslaget. På den aktuella fastigheten innanför Gutavallens mur planeras två bostadstyper. Lägre sammanlänkade punkthus som bildar fyr- femspännare och stadsradhus med egen parkering. Platsen blir ett levande område där grönska, ringmur och stadsliv möts när Visby utvecklas och förtätas. Volymstudien hämtar inspiration från den närliggande innerstadens myller med gröna innergårdar och den intilliggande villastrukturens planordning. Punkthusen och stadsradhusens olika skalor bildar tillsammans rumsligheter och gemensamhetsytor.Utformningen av förslaget förhåller sig i höjd och gestaltning till sin omgivning med ringmuren och tingshuset.

I förslaget placeras de lägre punkthusen i par mot den södra delen av tomten och öppnar upp ytor för att fritt ströva igenom området. Här möts privat och offentligt i gemensamhetsytor, där grönska och stadsliv är bärande i konceptet. De mindre stadsradhusen följer Gutavallens form och grupperas med släpp för flöde och siktlinjer. En ny ”mur” separerar bostadsområdet och Gutavallen, och bildar en buffert innehållande funktioner åt båda håll. De övre lägenheterna kan utformas som etagelägenheter med ett fjärde plan. Gemensamma lokaler och gröna ytor kan integreras i markplan och på takterrass. Flerbostadshus av trä i blågröna nyanser med lekfullt utformade gavlar och stora fönsteröppningar. Stadsradhus samspelar i uttryck med flerbostadshusens material och tydliga gavelkaraktär.

Projektfakta

Volymstudien omfattar grusplanen i den södra delen av Gutavallen. Platsen är en attraktiv och outnyttjad yta placerad mycket centralt i Visby, med närhet till handel och service. De funktioner som idag ryms på grusplanen har fått ny placering i förslaget. På den aktuella fastigheten innanför Gutavallens mur planeras två bostadstyper. Lägre sammanlänkade punkthus som bildar fyr- femspännare och stadsradhus med egen parkering. Platsen blir ett levande område där grönska, ringmur och stadsliv möts när Visby utvecklas och förtätas.

Uppdragsgivare

Hemsehem

Plats

Visby

Program

Nybyggnation bostäder

Omfattning

50 lägenheter, 14 stadsradhus

Status

2017-

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt