Servicebyggnader på Gotska Sandön

Servicebyggnader på Gotska Sandön

Nybyggnad

Projektet omfattar ny servicebyggnad för besökare av nationalparken Gotska Sandön. Inom projektet planeras även för nya toaletter och duschar samt en teknikbyggnad med tvätt- och städutrymmen. De servicebyggnader som finns idag är underdimensionerade och i dåligt skick. Utformningen av servicebyggnaden grundar sig i en sammanhållen byggnadsvolym som dragits isär och delats i dess funktioner. Detta ger förutsättning för ljusinsläpp och utblickar. Centralt i byggnaden bildas ett utvändigt atrium med sittbänkar. Samtliga byggnader byggs av massiva timmerstockar med skarpa hörn med laxknutar.

Val av material och konstruktion tar avstamp i traditionen med knuttimrade byggnader. Byggnaderna är rustikt utformade men med samtida stringenta detaljer. Färgsättningen är dov och smälter in i naturen. Idag är servicebyggnaderna och lägerplatsen dimensionerade för 150 boende åt gången och ambitionen är att i framtiden öka mängden besökare på Gotska Sandön. Den nya anläggningen planeras för 250 gästande personer. Säsongen för besök på Gotska Sandön sträcker sig från maj till september.

Projektfakta

Projektet omfattar nya servicebyggnader för besökare av nationalparken Gotska Sandön. Inom projektet planeras även för nya toaletter och duschar samt en teknikbyggnad med tvätt- och städutrymmen. Detta möjliggör att ön kan ta emot fler besökare.

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Gotland

Plats

Gotska Sandön

Program

Servicebyggnader

Omfattning

245 kvm BTA

Status

2016- Pågående

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt