Gotlands Kyrkor

Gotlands Kyrkor

Visbyark har både jobbat med de medeltida kyrkorna på ön, men även de mer moderna. Kontoret har en bred kompetens och utför idéskisser, lokalutredningar, programarbete, planarbete, byggprojektering, beskrivningar, kostnadskalkyler, projektledning, byggledning, besiktningar, KA, tillgänglighetsgranskning mm.
Vi har gjort restaureringsprogram för ett 15-tal kyrkor, Hejdeby, Grötlingbo, Hamra, Bunge, Akebäck, mfl.
Programmen innehåller bygg- och underhållsåtgärder, materialbeskrivningar, AMA-beskrivningar, ansökan till Länsstyrelsen för ändring av byggnadsminne, kostnadskalkyler för att söka kyrkoantikvarisk ersättning mm. I ett flertal av kyrkorna har vi sedan gjort förfrågningsunderlag och medverkat under byggtiden.

I Fole, Sproge, Stenkumla, Burs, Halla, Endre och Ardre har vi även varit projektledare. Åtgärdsprogram för bygg, el, vvs, puts samt konservatorsåtgärder för måleri, sten, inredning och textilier har tagits fram. Vi har gjort sammanställning för samtliga discipliners kostnader inför ansökan av kyrkoantikvarisk ersättning. För Domkyrkan i Visby har vi gjort utredning för möjligheten att göra om vinden till museum, bla annat genom att få till en hiss. Ytterligare en utredning pågår för nytt glasat vindfång till västportalen. Visbyark jobbar även med uppmätning och beräkning av bruksareor, BRA, på medeltida kyrkor och andra byggnader ägda av församlingar på Gotland.

Projektfakta

Vi har gjort restaureringsprogram för 20 kyrkor på Gotland. Programmen innehåller bygg- och underhållsåtgärder, materialbeskrivningar, AMA-beskrivningar, ansökan till Länsstyrelsen för ändring av byggnadsminne, kostnadskalkyler för att söka kyrkoantikvarisk ersättning mm. I ett flertal av kyrkorna har vi sedan gjort förfrågningsunderlag och medverkat under byggtiden.

Uppdragsgivare

Samf. Gotlands Kyrkor mfl

Plats

Gotland

Program

Restaurering mm

Omfattning

20 kyrkor

Status

Pågående

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt