Fröjel Hallgårds, Gotland

Fröjel Hallgårds, Gotland

Tomten ligger naturskönt i Fröjel socken med en slående utsikt över hav och Karlsöarna. Fröjelgården, som fastigheten kallats, är idag bebyggd med flertalet byggnader som tidigare fungerat som bland annat lägerskola och vandrarhem. Dessa byggnader är i undermåligt skick och kommer att rivas till största del. Här planeras en ny hotellanläggning bestående av flertalet mindre boendeenheter i två plan och bungalows, samt reception och komplementbyggnader. Hotellet består av 64 st mindre boendeenheter i två plan och 10 st bungalows närmast havet. Byggnadsvolymerna är gestaltade och placerade med hänsyn till områdets karaktär och förutsättningar. Tvåplansbyggnaderna är uppdelade i mindre enheter och förskjutna i relation till varandra för att skapa en småskalighet och anpassning till naturtomten. Genom planens utformning skapas plats för gemensamhetsytor och publika stråk genom området.

Utformningen av hotellägenheterna och de mindre bungalowsen gestaltas med distinkta och tydliga former, där den privata platsen i den öppna naturtomten värnas. Byggnaderna placeras i relation till naturtomtens karaktär och höjder, samt tar upp siktlinjer mot horisont och Karlsöarna. Gestaltningen hämtar inspiration från områdets karaktär och färgskala med stenar och tallar. Färgskalan och materialvalen skiftar från en mörkare till en ljusare gråskala, med stående träpanel i fasad. Hotellägenheterna föreslås en mörkslammad stående träfasad medan bungalowsen, som placeras längre ner mot havet, föreslås en grånad stående träfasad. I samarbete med landskapsarkitekt Karin Stephansson på UTE arkitektur.

Projektfakta

Ny hotellanläggning i Fröjel på Gotland bestående av mindre boendeenheter i två plan, bungalows och receptionsdel.

Uppdragsgivare

Gotlandsbyggen AB

Plats

Fröjel, Gotland

Program

Hotellanläggning

Omfattning

BTA 4467 kvm

Status

2018-

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt