Fenomenalen

Fenomenalen

Science center i Visby

Vi har tillsammans med varumärkesbyrån KNAK tagit fram en förstudie för Fenomenalen Science Center i Visby. Förstudien omfattar ett utställningskoncept och visionskisser med exteriör och interiör gestaltning för hela utställningsdelen. Visionsdokumentet omfattar flera etapper där en ny byggnad som kopplas samman med befintlig lokal föreslås. Fenomenalens nuvarande läge i Visby vid Skeppsbron är det bästa tänkbara, verksamheten ligger tillgängligt i staden för både gående och bilister med närhet till hamnen, parkering och innerstad. Byggnaden är en av de första och sista som öns besökare möter på väg till och från hamnterminalen.  Förstudien har fokuserat på utvecklandet av en nytt program och en förbättrad upplevelse med förtydligande av flöden och tillgänglighetsanpassningar. Med utgångspunkt i energi och hållbara lösningar som genomsyrar hela projektet.

 

Entrén förtydligas och flyttas i förslaget, den blir nu mer välkomnande och på ett naturligt sätt möter man entrén och kassa direkt för att sedan lotsas vidare till in i utställningen. Här finns en öppen, flexibel och skalbar utställningsyta med stora möjligheter att skapa rum i rum och flyttbara avskärmningar med t ex draperier. Lokalen nyttjas nu optimalt för behovet och utställningen fördelas nu i två hela plan med en vertikal kommunikation med hiss och trappa samlad. Byggnaden är nu organiserad för att i framtiden enkelt kunna dockas på med en ny bygg­nad!

Projektfakta

Visionärt arbete för hur Fenomenalens lokaler i Visby hamn kan utvecklas tillsammans med verksamheten och dess utställningar.

Uppdragsgivare

Region Gotland/Fenomenalen

Plats

Visby

Program

Science Center

Omfattning

ca 500 kvm

Status

Visonasarbete 2021-

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt