Ackumulatortank i Visby

Ackumulatortank i Visby

Hösten 2017 fick vi uppdraget av GEAB (Gotlands Energi AB) att gestalta deras nya ackumulatortank i Visby. En cylinderformad byggnadsvolym med en höjd om 37 meter, med givna förutsättningar där vårt uppdrag bestod i att utforma dess yttre skal. Platsen för projektet ligger på GEABs område för fjärrvärme i utkanten av Visby. Omgivande bebyggelse består av större handelsområden och mindre typologi av bostäder. Här möts flera större vägar och hörntomten gränsar mot en av de större vägarna som leder in till stadskärnan.
Med närheten till havet i Visby skiftar himlen ofta under dygnet och genom årstiderna, en rörelse som vi ville ta fasta på och fånga upp i gestaltningen. Rörelsen är också central i ackumulatortankens funktion av att hålla värme.
Himlen blev därför en utgångspunkt i konceptet där ackumulatortanken uppträder i olika gestalt beroende på dygnets skiftningar.

I utformningen av fasaden uppträder en indelning av vågrörelser i varierad intensitet och kraft genom olika perforeringsgrad på det metalliska skalet av 2 mm anodiserad aluminium. Högst upp närmast himlen är reflektionerna tydligast för att sedan varieras ner mot mark med lägre rörelse i vågformen. På så sätt ändrar fasaden karaktär beroende på väderlek och tidpunkt. Kvällstid relaterar byggnaden till himlen genom ett belysningsförslag med mindre ljusdiodrar placerade på ett sätt som anspelar till stjärnhimlen. Bygget är i full gång och färdigställandet av det perforerade ytterskalet är planerat till vintern 2018/ 2019.

Projektfakta

Utformning av ackumulatortank till GEABs fjärrvärmeanläggning. Visbyark har fått i uppdrag att utforma acckumulatortankens yttre skal. Utformningen ska bland annat spegla rörelse och i synnerhet energiflöden.

Uppdragsgivare

GEAB

Plats

Visby

Program

Fasadutformning

Omfattning

170 kvm BTA

Status

2017- under uppförande

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt