Den röda tråden

Den röda tråden

Förskola i Hökarängen

Visbyark fick i uppdrag av Sisab att rita en förskola med 6 avdelningar för 108 barn samt 18-20 personal i kvarteret Toppsockret i Hökarängen. Uppdraget startade som en utredning för underlag till detaljplan redan 2013 och i februari 2019 stod förskolan klar för inflyttning. Projektet är en utveckling och bearbetning av den typförskola som vi tog fram i Svedmyra, förskolan Kolonetten. Förskolan har en suterrängvåning och är placerad mot sluttningen i kanten av den i övrigt relativt plana tomten för att få en stor och användbar gård. I projektet fanns det utrymme för konstnärlig utsmyckning som Anna Ådahl stod för. Detta gav vårt uppdrag en extra dimension och i ett tätt samarbete med konstnären utvecklades och berikades arkitekturen. Den konstnärliga gestaltningen Den Röda Tråden är ett konceptuellt och figurativt konstprojekt som tar sig an hela förskolans byggnad och utemiljöer.

Utgångspunkten är den välkända boken Historien om Någon skriven av Åke Löfgren med illustrationer av Egon Möller-Nielsen. Där löper en röd tråd genom alla boksidor genom olika rum i ett hus. Den röda tråden har många begrepp. Den anspelar på hur man lyckas följa ett sammanhang genom olika miljöer och händelser. Den vägleder oss och den utmanar oss till nya upptäckter. Den röda tråden uppmuntrar till rörelse och lek. I förskolan kommer två röda trådar från lekparken in till skolans nav; gradängen där barnen samlas dagligen. En tråd fortsätter upp på övervåningen, genom samlingsrummet , ut genom ett fönster och vidare ut på fasaden i en lysande ledslinga. Den röda kulören från tråden återfinns i lyktstolpen, lekställningar, klinkergolv, plastmattor, mattan i gradängen, trappans handledare och fönsterkarm med mera.

Projektfakta

Ny förskola i Hökarängen söder om Stockholm.

Uppdragsgivare

SISAB

Plats

Hökarängen

Program

Förskola

Omfattning

BTA 1200 kvm

Status

Färdigställt 2019

Fotograf

Emma Jönsson Dysell

Utvalda projekt