Signalbiblioteket i Sundbyberg

Signalbiblioteket i Sundbyberg

Ombyggnad

Vårt uppdrag åt Sundbybergs stad omfattade program, skiss och projektering av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, samt uppföljning under produktionstiden. Biblioteket ligger i kvarteret Plåten som är ett f d industrikvarter i centrala Sundbyberg. I projekteringen av ombyggnaden strävade vi tillsammans med inredningsarkitekten, Karin Nyrén, att behålla rummens rustika industrikaraktär samtidigt som biblioteket fick moderna, flexibla och tillgängliga lokaler. Kvarteret benämns nu Signalfabriken och kommer att innehålla, butiker, hotell, kontor och bostäder. De äldsta byggnaderna är från 1898 och uppfördes av Max Siewert för verkstadsföretaget Järn Alpha.

Sundbybergs bibliotek planerades för 1500 besökare per dag. Förutom utlåning av böcker och annan media omfattar verksamheten utställningar, samhällsinformation och program-verksamhet. Besökare erbjuds även studieplatser, grupprum och datorplatser. I anslutning till biblioteket planeras ett café. Projekteringen utfördes i samarbete med fastighetsägarens arkitekter som arbetade med hela kvarteret Signalfabriken. Biblioteket invigdes i januari 2013.

Projektfakta

Vårt uppdrag åt Sundbybergs stad omfattade program, skiss och projektering av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, samt uppföljning under produktionstiden. Biblioteket ligger i kvarteret Plåten som är ett f d industrikvarter i centrala Sundbyberg. I projekteringen av ombyggnaden strävade vi tillsammans med inredningsarkitekten, Karin Nyrén, att behålla rummens rustika industrikaraktär samtidigt som biblioteket fick moderna, flexibla och tillgängliga lokaler.

Uppdragsgivare

Sundbybergs stad

Plats

Sundbyberg

Program

Bibliotek

Omfattning

1930 kvm BTA

Status

Invigning januari 2013

Fotograf

Katrin Greiling

Utvalda projekt