Sjöängens förskola

Sjöängens förskola

Tomten gränsar mot Kyrksjölötens naturreservat och Norra Ängbys villaområde. Förskolan är i ett plan och rymmer fyra avdelningar. Utformningen av projektet tar upp taklutning, fasadindelning och proportioner från omkringliggande bebyggelse, för att ordna in sig i Norra Ängbys skala och villastruktur. Den lekfulla fönstersättningen refererar även den till sin omgivning. Fönstersättningens variation kommer utav barnens skala och rummens funktion med utblickar. Byggnadsvolymen är utformad i vinkel, där två avdelningar utgör ett “ben”. Avdelningarna ligger parvis med entréer från gården. Två avdelningar delar entré, groventré, skötrum och kapprum.

I den inre vinkeln mot gården ligger ett gemensamt rum, torget. Torget är gemensamt för hela förskolan och används som matsal och vid större samlingar, föräldramöten, luciatåg, musik, dans, teater m.m. Fasaderna har en beklädnad av skivmaterial i grön kulör monterat stående i varierade bredder. Utförandet knyter an till omgivande bebyggelses stående träpanel. Takmaterialet är dubbelfalsad bandtäckt plåt, där takkupor med högt sittande fönster ger dagsljus till rum i byggnadens mitt. För att anpassa byggnadens uttryck och storlek till husen i området utförs takfoten med en höjd lika intilliggande byggnader och gatufasaden bryts upp visuellt meden indragen entré.

Projektfakta

Nybyggnad av förskola i Norra Ängby, Bromma.

Uppdragsgivare

SISAB

Plats

Bromma, Stockholm

Program

Förskola

Omfattning

895 kvm BTA

Status

Färdigställt 2014

Fotograf

Emma Jönsson Dysell

Utvalda projekt