Arenahallen i Visby

Arenahallen i Visby

Nybyggnad

Uppdraget var att skapa en hall för sporterna basket, innebandy, volleyboll, handboll och futsal och då främst med inriktning på att uppfylla de nationella krav som ställs på respektive sport. Hallen skulle även kunna användas i andra sammanhang såsom evenemang, konserter, och utställningar.
Vårt uppdrag omfattade lokalutredning, programskrivning, detaljplaneunderlag, kostnadsuppskattning som beslutsunderlag för genomförande, utformningsidé, projektering och kontrollansvar.
Vår idé med hallen var att skapa hög funktionsflexibilitet som skulle erbjuda en stark upplevelse. Den stora utmaningen var att få en tät och koncentrerad hall med närhet till aktörerna och samtidigt vara väl avvägd publikmässigt så att rätt stämning kan uppnås då hallen har olika stor publik.
När man kommer in i anläggningen så möts man av entréhallen. Här byggs förväntningen upp på evenemanget man ska bevista. En vacker procession upp för trapporna för att sen angöra hallen uppifrån. Där får man direkt kontakt med spelplanen vilket höjer förväntan innan läktarplatsen intas. På den övre gallerian finns även möjlighet till förtäring.

Hallen har fått en utformning som ska leda tanken till rörelse genom att takfoten böljar fram. Entréfasaden har ett veckat ribbverk som påminner om den skog som en gång stod där hallen är placerad. De nakna betongelementen har fått ett inverterat mönster av entréfasadens ribbverk. Material är enkla och naturliga. Akustiskt har hallen utformats för att klara olika användningsområden såsom sport, konsert, musikal, tal. För större evenemang har de bärande konstruktionerna dimensionerats för olika riggningsmöjligheter. Utställningar och evenemang ingår också i konceptet. Konstnärlig utsmyckning har integrerats i byggnaden. Efter en urvalsprocess mellan olika förslag utsågs Katarina Löfström. Det utförda konstverket är ett ljusspel bakom ribbfasaden som speglar aktiviteten inne i hallen.

Projektfakta

Uppdraget var att skapa en hall för sporterna basket, innebandy, volleyboll, handboll och futsal och då främst med inriktning på att uppfylla de nationella krav som ställs på respektive sport. Hallen skulle även kunna användas i andra sammanhang såsom evenemang, konserter, och utställningar. Vårt uppdrag omfattade lokalutredning, programskrivning, detaljplaneunderlag, kostnadsuppskattning som beslutsunderlag för genomförande, utformningsidé, projektering och kontrollansvar. Arenahallen håller Miljöbyggnad guld.

Uppdragsgivare

PEAB/Region Gotland

Plats

Visborg, Visby

Program

Sporthall/arenahall

Omfattning

4172 kvm BTA

Status

Färdigställt 2013

Fotograf

Visbyark, Roland Hejdström

Utvalda projekt