Almtuna Förskola

Almtuna Förskola

Förskola i Uppsala

Vi har på uppdrag av Uppsala skolfastigheter ritat en förskola i två plan med åtta avdelningar för 144 barn bredvid Almtunaskolan. Avdelningarna ligger parvis med fyra avdelningar för de yngre barnen på plan 1 och fyra avdelningar för de äldre barnen på plan 2. Barnens entréer nås från gården i väster. För besökare och personal finns separat entré utanför förskolegården på förskolans nordöstra fasad. Från den nås expedition, arbetsrum samt personalutrymmen. I byggnadens mitt, nära köket, ligger torget som även är tänkt att nyttjas som matsal.

 

Förskolans form där två vinklade huskroppar möts, skapar tillsammans med den befintliga skolbyggnaden nya intressanta rumsligheter. Utvändiga fasadmaterial är tak av falsad plåt, ytterväggar av ljust melerat tegel med variation i fogkulör och förband tänkta att, tillsammans med den befintliga skolbyggnadens materialitet, bilda en sammanhållen skolgårdsmiljö.

Projektfakta

Förslag på nybyggnad av förskola i Uppsala, i nära anslutning till en befintlig grundskola.

Uppdragsgivare

Uppsala skolfastigheter

Plats

Uppsala

Program

Förskola

Omfattning

BTA ca 1890 kvm

Status

Inlämnat bygglov

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt