Håkan Björkman

Byggnadsingenjör SBR

hakan@visbyark.se

070 783 81 03