Ny skola i Huvudsta, Solna

Ny skola i Huvudsta, Solna

Solna stad planerar nybyggnation av en treparallellig F-9-skola i södra Huvudsta. Skolan kommer att rymma 750 elever plus 40 elever i grundsärskolan, och får en fullstor delbar handbollshall samt en något mindre idrottshall högst upp i byggnaden. Tomten är belägen mellan Västra skogen och Huvudsta centrum och dess förutsättningar har varit utgångspunkt för gestaltningen. På den begränsade hörntomten har byggnadskroppen dragits ut mot gatan för att skapa så mycket skyddad grön skolgård som möjligt. De mer publika delarna är placerade i hörnläget medan undervisningslokalerna är grupperade längsmed Armégatan. Detta tas upp i gestaltningen där fönsterstorlekar och avstånd mellan fönster återspeglar programmets funktioner. I hörnläget signaleras detta genom en mer uppbruten fasad som övergår till en allt tätare fasadindelning längre bort.

Genom att även addera en horisontell indelning bryts byggnadsvolymens större skala upp ytterligare. Idrottssalarnas funktion signaleras genom de transparenta delarna på översta plan som kvällstid blir lyktor i stadsrummet. Fasadmaterialet är hämtat från omgivande byggnader och teglets egenskaper ger en detaljering och taktilitet när man närmar sig byggnaden. Vi startade tomtstudien hösten 2017, och efter politiska beslut vidtog ett programarbete tillsammans med skolan och barn- och utbildningsförvaltningen hösten 2018. Parallellt har vi arbetat med underlag till detaljplanearbetet och dess olika utredningar. Nu i mars 2019 har illustrationerna till samrådsmaterialet levererats. 

Projektfakta

Utredning för detaljeplanearbete inför nybyggnation av skola i Huvudsta, Solna för F-9 samt särskola.

Uppdragsgivare

Solna Stad

Plats

Huvudsta

Program

Skola F-9+Särskola

Omfattning

Status

2017- Pågående

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt