Ljugarns Lanthamn

Ljugarns Lanthamn

Ljugarns gamla lanthamnskaj är nog det byggnadsverk som bidragit mest till ortens tillväxt och blomstringstid som kulminerade runt 1900-talets mitt. Det började år 1850. Genom Ljugarn gick ”europavägen” för export av traktens timmer, kalk, tjära och säd. Destinationen var oftast Tyskland eller Danmark. Ljugarn, som dittills saknat en vettig hamn, fick nu statliga medel för att bygga en stabil och säker lastbrygga. Den byggdes ursprungligen i trä och stod färdig 1854. Bryggan förstärktes och göts i betong under 1920-talet och användes för fraktfarten ännu under 1960-talet.

Sjöfarten upphörde och därmed även underhållet av kajen. Efter några år började kajens yttre delar undermineras och brytas sönder. Man lyfte dit stora stenblock för att markera riskområdet Idag återfinns hamnkontor, reningsverk och en betongpir i behov av reparation på platsen.

Detta förslag är en idé om hur en reparation av Lanthamnen kan skapa mervärden för Ljugarn som samhälle. Kan denna plats historia bevaras och förstärkas samtidigt som nya kvaliteter tillskapas? Vilka verksamheter skulle kunna fungera här och ge Lanthamnen liv året om? I denna skiss har vi placerat flera  lågmälda byggnadskroppar i den inre överdäckade hamnen. De träbeklädda husen hukar för vinden och är placerade separat för att ge fortsatta utblickar mot horisonten. Här skulle flera verksamheter kunna finnas. En restaurang med utblickar i tre väderstreck, en kiosk med offentliga toaletter i anknytning till Östkustleden, en paviljong med möjlighet att inhysa konferenser samt ett kallbadhus som kan locka till sig gäster året om. 

Projektfakta

Detta förslag är en idé om hur en reparation av Lanthamnen kan skapa mervärden för Ljugarn som samhälle. Kan denna plats historia bevaras och förstärkas samtidigt som nya kvaliteter tillskapas?

Uppdragsgivare

Ljugarns Hamnförening

Plats

Ljugarn, Gotland

Program

Kallbadhus, Bastu, Restaurang

Omfattning

-

Status

Visonasarbete 2022

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt