Kv Sjöliljan, Visby

Kv Sjöliljan, Visby

Norr om Visby ligger Galgberget. I bästa läget strax söder därom hade AB Gotlandshem tilldelats en tomt i en nyantagen detaljplan. Tomten utmärks av kargt landskap och vidsträckt utsikt. Wisab Bygg AB var utsedda till entreprenör. I nära samarbete med ABG, Wisab och stadsarkitektkontoret skissade vi på tre flerfamiljshus, förrådsbyggnader och parkering. Vårt uppdrag omfattade skiss, bygglov och delaktighet i den följande processen. Förutsättningar för uppdraget var energisnåla hus med hög tillgänglighet, balkonger med havsutsikt till alla lägenheter och rimliga lägenhetsytor för upplåtelseformen hyresrätt. Detaljplanen krävde punkthus, max fem våningar, med en enhetlig utformning (dvs ingen uttalad fram- och baksida). En idé med runda hus testades i en intensiv och skapande utvecklingsprocess med alla inblandade.

Runda hus var att föredra framför kvadratiska då runda hus möjliggjorde fler fönster med havsutsikt per våningsplan. Med förutsättningen lågenergibygge vinner den runda formen - alla andra husformer ger mer fasadyta. Wisab bygger gärna med betongelement. Samtliga betongelement (utom översta varvet i varje hus som blir högre) får identiska mått. Antalet fönster- och dörrtyper begränsas och vi fick en mycket kostnadseffektiv prefab-tillverkning. Formspråket är slutet och massivt i det karga landskapets färgskala, medan trapphusets snitt i glas lyser i färg. Den runda formen profilerar bostadsområdet, fastnar i minnet och kommer att bli lätt att beskriva, att hitta till och känna igen.

Projektfakta

En idé med runda hus testades i en intensiv och skapande utvecklingsprocess med alla inblandade. Runda hus var att föredra framför kvadratiska då runda hus möjliggjorde fler fönster med havsutsikt per våningsplan.

Uppdragsgivare

AB Gotlandshem / Wisab

Plats

Visby

Program

Flerfamiljshus

Omfattning

Status

Färdigställt 2011

Fotograf

Emma Jönsson Dysell

Utvalda projekt