Kv Pyramiden

Kv Pyramiden

Nästan hela kvarteret Pyramiden, nr 8-18, ägs av Svenska bostäder. Kvarteret ligger på Södermalm i Stockholm; mellan Götgatan, Blekingegatan, Östgötagatan och Katarina Bangata/Skånegatan. Husen är byggda mellan 1890 och 1912 och renoverades förra gången på 1970-talet. Några av husen är grönklassade enl stadsmuseets kulturhisoriska klassificering, dvs de har ett högt kulturhistoriskt värde. Projektet innefattar grundförstärkning och en totalrenovering av byggnaderna, innebärande fasadrenovering med fönsterbyte, ny mekanisk ventilation, stambyte med nya kök och badrum samt nya ytskikt i lägenheter, trapphus och lokaler. I vissa fall har planlösningen ändrats i lägenheterna för att få mer ändamålsenliga kök och badrum. Lokalerna i husen har hyresgästanpassats, bl a inreddes ett gym i bottenvåningen och källaren i ett av husen. I Pyramiden 8, som är en grönklassad fastighet, är de nya fönstren tillverkade med samma profilering som orignalfönstren.

Originalbalkongdörrar med överljus har renoverats, liksom blyinfattade fönster i trapphusen.  I lägenheterna finns spegeldörrar och fast inredning, såsom vedlårar, bröstpaneler, stuckaturer m m bevarade. Det finns även kakelugnar, som under ombyggnaden/ renoveringen tagits ner och murats upp på nytt, för att få dem funktionsdugliga. Projektet har pågått sedan 2008 . Den första grundförstärkningen utfördes under 2009. Arbetet med de olika fastigheterna har skett parallellt, dvs ritningar och beskrivningar för de olika skedena i de olika husen har tagits fram löpande. Det är fortfarande ett antal byggnader som ännu inte genomgått renovering. Vårt uppdrag omfattar programhandling, systemhandling och bygghandling i samverkansentreprenad med Skanska.

Projektfakta

Ombyggnation och byygnadsvård av Kv Pyramiden nr 8-18 på Södermalm i Stockholm. Projektet innefattar både exteriör och interör.

Uppdragsgivare

Svenska Bostäder

Plats

Stockholm

Program

Ombyggnation byggnadsvård

Omfattning

10 flerbostadshus

Status

2008- Pågående

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt