Kv Nätet

Kv Nätet

Nybyggnad

Kvarteret Nätet 4 och 5 i centrala Eskilstuna utgjorde den första etappen av nio nya bostadskvarter i området. Visbyark ritade sex punkthus, fyra till fem våningar höga, med totalt 97 yteffektiva lägenheter 1-4 rum och kök. Alla lägenheter har generösa balkonger eller uteplatser samt fönster åt minst två väderstreck. Under husen finns ett parkeringsgarage. Huvudsakliga utvändiga material är ytterväggar av tegel med inslag av puts, entrépartier av stål, taktäckning av sedum respektive plåt.

Husen är klassificerade med SGBC Miljöbyggnad Silver. Mellan husen bildas gårdar med utblick mot parken i söder. I kvarterets mitt går ett gång- och cykelstråk som benämns Bolinder-Munktellsstråket efter den industrijärnväg som förr gick genom staden.

Projektfakta

Uppdraget innefattade skiss och projektering av förfrågningsunderlag. Projektet stod klart för inflyttning under 2018.

Uppdragsgivare

Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Plats

Eskilstuna

Program

Flerbostadshus

Omfattning

6 st punkthus, 97 lägenheter

Status

Färdigställt 2018

Fotograf

Emma Jönsson Dysell

Utvalda projekt