Gotlands Museum

Gotlands Museum

Visbyark har tillsammans med KNAK fått uppdraget att genomföra en förstudie för en kommande ny basutställning om människans utveckling på Fornsalen i Visby. Vi tog fram gestaltningen av de rumsliga elementen för att förstärka och förtydliga berättelsen.

Här har alla rummets delar, golv, väggar och tak fått medverka i utformningen som förstärker dramaturgin som KNAK arbetat fram. Materialitet, ljussättning och färgsättning bidrar till att skapa en helhetsupplevelse för alla sinnen och besökare.

Projektfakta

Ny utformning av basutställning för Gotlands Museum i sammarbete med KNAK. Vårt uppdrag innefattade interiört gestaltningskoncept och visionsbilder.

Uppdragsgivare

Gotlands Museum

Plats

Fornsalen i Visby

Program

Utställning

Omfattning

100

Status

2020

Fotograf

Visbyark/KNAK

Utvalda projekt