Fröslundaskolan, Eskilstuna

Fröslundaskolan, Eskilstuna

Fröslundaskolan i Eskilstuna är en F-3 skola, ursprungligen med 10 klasser, som nu har utökats till 16 klasser, totalt 400 elever. Vårt första uppdrag var att ta fram en förstudie med lokalprogram och skiss för utbyggnaden (sommaren 2015). Vårt andra uppdrag var att göra FU-handlingar för totalentreprenad inkl vissa omarbetningar av programmet (augusti-oktober 2016) och ett förslag på invändig färgsättning. Den ursprungliga skolan är i en våning och ligger längs Gillbergavägen – en stor men inte hårt trafikerad genomfartsgata. Skolan omges även av skog och ett öppet fält. Angöring sker från parkeringsplatsen längs Gillbergavägen. Det finns flera separata entréer för barnen. En liten gymnastikbyggnad ligger på andra sidan skolgården. För att rymmas inom detaljplanen har tillbyggnaden två plan.

 

Konceptet är att byggnaden orienteras längs Gillbergavägen och mot den befintliga skolan. Mot skolgårdssidan formas byggnaden så att skolgården blir sammanhållen. Skolan får en ny huvudentré mot skolgården. Vid entrén placeras administration och det nya biblioteket. På entréplanet ryms även kapprum, elevhälsa, musik och slöjd. Tillbyggnaden får ett centralt trapphus med överljus. På övre plan placeras sex klassrum och grupprum. Materialmässigt binds tillbyggnaden ihop med den befintliga skolan genom en sockelvåning av tegel. Det övre planet får en fasad av vit puts med blåa partier som ansluter till ursprungsbyggnaden. Taket och fläktrumsvåningen kläs med plåt.

Projektfakta

Fröslundaskolan i Eskilstuna är en F-3 skola, ursprungligen med 10 klasser, som nu har utökats till 16 klasser, totalt 400 elever.

Uppdragsgivare

Eskilstuna Kommunfastigheter

Plats

Fröslunda, Eskilstuna

Program

Skola F-3

Omfattning

1425 kvm BRA

Status

Färdigställt 2018

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt