Bland trädens kronor

Bland trädens kronor

Koncept för förskola & skola F-9

Vi har i samarbete med Serneke tagit fram ett skolkoncept för en förskola och skola F-9 med tillhörande idrottssal. Skolan är disponerad över tre plan där lågstadiet finns i den västra delens plan 1 och 2. Ovanpå dessa ligger mellanstadiet. I den nordöstra delen återfinns högstadie samt specialsalar. Där delarna möts finns matsalen och kapprumsytor. Förskolan är en byggnad i två plan som förbinds med skolan via en länk/ateljé på plan 2. På marknivå återfinns entréer, matsal, kök, makerspace med uteytor, två förskoleavdelningar samt hemvist för F-1.

Den sammanhållna markbehandlingen kring skolbyggnaderna bildar ett genomgående golv, som möbleras av gradänger mot byggnaderna som kan användas som uteklassrum. Med föreslagna kompakta volymer med sadeltak eftersträvar vi balansen mellan ett rationellt byggsätt och en bearbetad, något lägre fasad mot gårdarna. Takfallet orienterat i direkt söderläge är optimerat för att bekläs med solceller.

Projektfakta

Förskola, skola åk F-9 & idrottssal.

Uppdragsgivare

Serneke

Plats

-

Program

Förskola & skola åk F-9

Omfattning

ca 5000 kvm BTA

Status

Visionsarbete 2022

Fotograf

Visbyark & 3Dcoqs

Utvalda projekt