Förskolan Backen

Förskolan Backen

Ny förskola i Rissne med modulbyggnadsteknik

I en sydsluttning i centrala Rissne önskade Sundbyberg uppföra en förskola med sex avdelningar för 130 barn. En utgångspunkt för gestaltningen var stadens önskemål om att byggnaden skulle byggas med modulbyggnadsteknik. Den rektangulära volymen bryts upp med varierande takfall och balkong mot söder som även tjänar som skärmtak över entréer. Stor möda lades på att bevara den befintliga eken på gårdssidan. Med en lekfull fasad av fibercementskivor i gröna nyanser inlemmas byggnaden i sluttningens grönska.

Planlösningen är effektiv med kök, matsal och två avdelningar på plan 1 och fyra avdelningar, torg samt övriga funktioner på plan 2. Avdelningarna ligger parvis med gemensamt tvättrum. Vårt uppdrag inrymde underlag till ny detaljplan, skiss och projektering. Förskolan fick namnet Backen efter platsens tidigare användning som pulkabacke och den invigdes av utbildningsminister Anna Ekström i september 2020.

Projektfakta

Nybyggnad förskola 6 avdelningar med tillagningskök

Uppdragsgivare

Sundbybergs stad

Plats

Rissne

Program

Förskola

Omfattning

1250 kvm BRA

Status

Invigd september 2020

Fotograf

Emma Jönsson Dysell

Utvalda projekt