Nyheter

Visbyark i Finland

Hela kontoret var för några helger sedan på besök i vårt östra grannland för att studera och inspireras av arkitekturen i Åbo och Helsingfors. Under resan såg vi flera verk signerade Alvar Aalto, men besökte även vissa nyare inslag i stadsbilden. Bilden är tagen utanför det nya stadsbiblioteket Ode, ritat av ALA arkitekter.

Nyheter