Nyheter

Vi ritar på ny idrottshall i Uppsala

Visbyark har fått i uppdrag av Uppsala Skolfastigheter AB att utföra en förstudie avseende en ny idrottshall för Jälla lantbruksgymnasium. Uppdraget består i en utredning om placering och utformning med förutsättning att idrottshallen skall användas både som idrottshall till gymnasieskolan och för externa verksamheter. Volymer och gestaltning anspelar på traditionella lantbruksbyggnader som finns i området.

Nyheter