Nyheter

Välkommen till oss under Almedalsveckan!

Tillsammans med ÅWL arkitekter bjuder vi i år in till en spännande eftermiddag med två panelsamtal kring arkitektur, stadsbyggande och hållbarhet med efterföljande mingel på vårt kontor och i vår trädgård.

 

Vi drar igång med panelsamtal vid 14.30 vilket följs av mingel med DJ och dryck fram till klockan 18.30.

 

När: Torsdag 29/6 14.30-18.30

Plats: Kinbergs plats 8F

Anmäl er HÄR

14.30 – 15.15

Halvlek för 1000 skolor på 10 år, hur har det gått och vad händer nu?

2018 samlades arkitekter och byggherrar i Almedalen och pratade om att bygga 1000 skolor på 10 år. Sedan kom en pandemi och en lågkonjunktur. Flera kommuner vittnar därutöver om ett bristande elevunderlag. Hur många skolor byggdes egentligen av de 1000 man förutspått och hur ser det framöver? Vilka hinder och möjligheter finns de kommande fem åren?

Medverkande: Ante Runnquist, VD, Growing Places AB
Louise Sassene, Affärsområdesansvarig Samhällsfastigheter, ÅWL Arkitekter AB
Linda Gustafsson, VD, Visbyark
Erik Bragg, Senior Rådgivare Samhällsfastigheter Svefa
Catrin Viksten, Förvaltningschef Samhällsfastigheter Rikshem
Aila Hirvonen Bremefors, Affärsutvecklingschef Göteborg/Väst Skanska


16.00 – 16.45

Klimatsäkrad stadsutveckling – Vad är den nya förväntansbilden?

Kommuner och samhällsbyggare vill snabbt ställa om sina stadsutvecklingsprojekt för att möta framtida klimatomställningar. Målen är högt ställda – men kan medverkande aktörer leva upp till förväntansbilden? Finns den samlade kompetensen? Och vad är egentligen arkitektens roll i omställningen? Tillsammans med gäster som bland annat Mats Hermansson samhällsbyggnadsdirektör i Huddinge och Anna W Haapaniemi, stadsbyggnadsdirektör i Haninge vill vi diskutera den nya förväntansbilden som finns i stadsutvecklingsprojekt. Vad behöver vi leva upp till? Och vad är arkitektens roll i omställningen?

Medverkande: Cecilia Holmström, VD, ÅWL Arkitekter Linda Gustafsson, VD, Visbyark Fredrik Drotte, Stadsutvecklingschef, Vincero

Nyheter