Nyheter

Skiss på nya lokaler till Guteskolan

Guteskolan i Visby håller på att växa ur sina lokaler. Vi har gjort en utredning och förhandförfrågan till hur en ny skolbyggnad kan utformas i grannfastigheten mitt emot Guteskolans befintliga lokaler. Viktigt har varit hur den nya byggnaden ska passa in på platsen som ligger mellan Broväg och Norra Hansegatan, ett område med en stark industriell karaktär. Förslaget är inlämnat till Region Gotland.

Nyheter