Nyheter

Nybyggnad hotellanläggning Fröjel Hallgårds

Fastigheten ligger naturskönt i Fröjel socken. Här planeras nybyggnad av hotellanläggning bestående av reception, flertalet mindre boendeenheter i två plan och bungalows. Därtill ett antal mindre servicebyggnader som rymmer avfallsförråd och förvaringsbyggnader avsedda för anläggningens drift.
Fröjelgården, som fastigheten kallas, är idag bebyggd med flertalet byggnader som tidigare fungerat som bland annat lägerskola och vandrarhem. Dessa byggnader är i undermåligt skick och kommer rivas med undantag av den sk Gillestugan som ligger i fastighetens sydvästra hörn. Gillestugan byggs om såväl invändigt som utvändigt för att bli hotellets reception och entrébyggnad.

Hotellet består av 64 st mindre boendeenheter varav 56 st på 41 kvm och 8 st på 55 kvm. Dessa byggs som tvåvåningsbyggnader. 10 st bungalows på 77 kvm byggs i områdets västra del. Byggnadsvolymerna är gestaltade och placerade med hänsyn till områdets karaktär och förutsättningar. Tvåplansbyggnaderna är uppdelade i mindre enheter och förskjutna i relation till varandra. Detta för att skapa en rumslighet samt för att uppnå en småskalighet och anpassning till naturen och platsen. Samtliga byggnader har fasad av träpanel. Gestaltningen hämtar inspiration från platsen i form av materialval samt i färgsättning och detaljer.